Innej drogi nie ma. Aby mieć wysoką emeryturę musimy zdecydować się na inwestycje i na dodatek je zdywersyfikować. Wybór jest duży. Możemy się oprzeć o instrumenty finansowe dane nam przez Państwo. Po pierwsze nie rezygnować z OFE, które otrzymaliśmy w wyniku reform systemu emerytalnego pod koniec lat 90-tych.   Za niska stopa zwrotu? Głównym zarzutem…