Najlepsze ubezpieczenie na życie, to takie, które praktycznie będzie skrojone na miarę właśnie naszych potrzeb lub całej naszej rodziny. Najistotniejsza jest tzw. suma ubezpieczenia, czyli kwota na którą może liczyć rodzina po śmierci ubezpieczającego lub nieszczęśliwym wypadku. Ważna jest również wysokość składki. Najniższa wcale nie oznacza najlepszej. Takie umowy zwykle są zawierane czasowo i po…