Sporo w ostatnim czasie było zmian w kwestii Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Zmiany te oczywiście dotyczyły nie tyle samego istnienia tych instytucji, ale przede wszystkim sposobu gospodarowania zgromadzonymi środkami na nich. Otwarte Fundusze Emerytalne są tzw. drugim filarem i są obowiązkowe. Decyzję o wyborze funduszu podejmujemy w chwili kiedy uzyskujemy swoje pierwsze dochody. Zostaniesz przydzielony…