Chce mieć wysoką emeryturę

Innej drogi nie ma. Aby mieć wysoką emeryturę musimy zdecydować się na inwestycje i na dodatek je zdywersyfikować. Wybór jest duży. Możemy się oprzeć o instrumenty finansowe dane nam przez Państwo. Po pierwsze nie rezygnować z OFE, które otrzymaliśmy w wyniku reform systemu emerytalnego pod koniec lat 90-tych.

 

Za niska stopa zwrotu?

Głównym zarzutem wobec nich jest obecnie niska stopa zwrotu i mówiąc potocznie opłacalność, ale czy przy inwestycjach w akcje i inne papiery dłużne możemy mówić w ogóle o wysokiej stopie zwrotu, w stosunkowo krótkim okresie czasu? Poza tym, Ci którym do emerytury pozostało jeszcze dobrych kilkanaście czy kilkadziesiąt lat mają 100% szansę na hossę po obecnie trwającym kryzysie na rynkach finansowych.

Jeśli ktoś chce mieć większy wpływ na to jak inwestowane są jego pieniądze może skorzystać z IKE lub IKZE. Polacy otworzyli już kilkaset tysięcy takich kont i zgromadzili na nich łącznie parę miliardów złotych. Średnia statystyczna dla konta nie jest może zbyt imponująca, ale zainteresowanie wciąż rośnie. Nasze IKE może mieć również charakter wyłącznie oszczędnościowy, jeśli nie czujemy się na siłach aby lokować pieniądze w fundusze inwestycyjne.

Polisy na emeryturę

Ciekawą opcją dla niewprawnych inwestorów jest również wykupienie swego rodzaju polisy na emeryturę, w którymś z TU. My co miesiąc wpłacamy 200-300 zł składki, aby pomiędzy 65-75 rokiem życia otrzymać dodatkowe 1500 zł miesięcznie. Bez ryzyka, ale i bez oszałamiających zysków.

Dużo więcej zyskać, ale też dużo więcej stracić możemy dzięki polisom inwestycyjnym, które dają nam możliwość lokowania pieniędzy w fundusze inwestycyjne, dając dodatkowo ochronę ubezpieczeniową na życie lub w przypadku nieszczęśliwego wypadku.

 

Odkładać na emeryturę możemy również na zwykłym rachunku maklerskim, albo bez ryzyka na lokacie lub w obligacjach. Choć biorąc pod uwagę obecne stopy procentowe, jeśli mamy pewne rezerwy gotówki, które chcemy bezpiecznie zainwestować, to lepiej będzie zainwestować w zakup mieszkania lub innej nieruchomości na wynajem i/lub jako lokata kapitału.

A po osiągnięciu wieku emerytalnego zdecydować się przykładowo na tzw. hipotekę odwróconą czyli otrzymywanie comiesięcznego, dożywotniego, pieniężnego uposażenia w zamian za przeniesienie praw do nieruchomości.

Możliwości jest naprawdę bardzo wiele. Najlepiej zacząć od regularnego odkładania nawet małej kwoty, aby uzbierać sobie kapitał do inwestowania.